Your cart
is empty...


Isolerte dobbelveggs røykrør av rustrfritt stål, 30mm isolasjon
Oppsamlingsskål
Oppsamlingsskål
Oppsamlingsskål

0Oppsamlingsskål : 150mmEUR 31.25

En komponent for utslipp av kondensat og nedbør fra skorsteinen. Dersom røykrørets lengde er mindre enn 7m, er en rengjøringslukke med utslipp av kondensat ikke nødvendig.(kods: 0)
Changed : 2018-01-11